Delvis genåbning af klubben

Utterslev Skole og KKFO

Klubben åbner delvist op for at medlemmerne igen kan komme ind og hente udstyr og fylde flasker. Åbningen er dog kun delvis, da der stadig ikke er åbent for ophold i klubben. Derudover er det kun tilladt for 2 personer ad gangen at være i klubhuset.


DIF og Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) har åbnet op for vores udendørs aktiviteter, dog med at følge de generelle råd fra sundhedsmyndighederne:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer 
 • At man skal holde afstand 
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne 
 • At man begrænser fysisk kontakt 
 • At man ikke hoster eller nyser på andre 
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer 

Derudover er anbefalingerne fra Danmarks Idrætsforbund (DIF):

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper og fortrinsvis parvis eller enkeltvis. 
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår.
 • Myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. 
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder holdes lukkede – dvs. man møder op omklædt. 
 • Medlemmer af forening/klub tager hjem efter endt udendørsaktivitet. 
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. 
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere.
 • Deltagerne skal i videst muligt omfang selv medbringe redskaber, remedier mv. 

For vores aktiviteters vedkommende vil vi gerne præcisere yderligere: 

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper og fortrinsvis parvis – dette bør ikke være et problem for os dykkere, - det er vi jo trænet i. Vi skal selvfølgelig sørge for, at den generelle sikkerhed omkring dykkene overholdes også. Det kræver en lidt større afstand når vi skal lave et makkercheck – men vi er sikre på, at I selv kan kontrollere jeres udstyr under behørig overvågning fra jeres makker. 
 • Når vi nu er ude på dykkerstederne, så er der ofte mange andre på det samme sted. Hold god afstand og pas på at det ikke bliver et af de steder hvor politiet lukker ned hvis der er for mange mennesker samlet der ikke følger myndighedernes råd, regler og anvisninger. 
 • Tænk jer godt om inden I fylder bilen med 4 personer og grej. Det er selvfølelig godt for miljøet og selskabet at være flere der kører sammen. Men det er også meget svært at holde den behørige afstand når bilen er fuld. 
 • Husk din egen kaffe/kaffekop og drikkedunk, så det er dit eget grej du bruger og derved mindsker risikoen for smitte. 

Ellers håber vi I alle får en god sæson med mange gode oplevelser. Lige nu er det kun os der dykker udendørs der er aktive, da alle de offentlige svømmehaller og indendørs faciliteter stadig er lukket. 

Husk endvidere, at det ikke er tilladt at være mere end 10 personer samlet og det gælder indtil videre til den 8. juli 2020.